ABC audytu recyklera

Zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi firmy, zajmujące się recyklingiem i odzyskiem opadów są zobowiązane do poddawania się audytowi zewnętrznemu prowadzonemu przez akredytowanego weryfikatora EMAS. 

Dotyczy to przedsiębiorstw, które wystawiają poniższe dokumenty:

  • DPO - dokumenty potwierdzające odzysk,
  • DPR- dokumenty potwierdzające recykling,
  • EDPO- dokumenty potwierdzające eksport w celu poddania odzyskowi,
  • EDPR- dokumenty potwierdzające eksport w celu poddania recyklingowi.

Co ważne obowiązek ten istnieje dla firm, które posiadają zezwolenie na przetwarzanie i odzysk odpadów o masie większej niż 400 t.

Na czym polegają audyty recyklera?

Pierwszym krokiem jest wysłanie przez przedsiębiorstwa zapytania do jednostki certyfikacyjnej. Organizacja ta po dokonaniu analizy danych dotyczących firmy szacuje ile czasu zajmie audyt i jaki będzie jego zakres. Po podpisaniu umowy strony ustalają termin przeprowadzenia kontroli oraz jego szczegółowy harmonogram. Audyty recyklera składają się z dwóch etapów. W fazie pierwszej kontrolowana jest całość instalacji, która służy do przetwarzania odpadów oraz miejsc, gdzie są one składowane. Druga część audytu to sprawdzanie 100% dokumentacji dotyczącej procesu recyklingu oraz eksportu odpadów.  Po przeprowadzeniu całości kontroli opracowywany jest raport z audytu, który konsultowany jest z organizacją audytowaną przed przesłaniem finalnej wersji do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących audytów recyklera warto wejść na stronę jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadza tego typu procedury. Pod poniższym odnośnikiem znaleźć można wszystkie niezbędne informacje dotyczące tematyki audytu recyklera (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego )

Kategorie: Biznes i Firma,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego