Dlaczego elektroniczny obieg dokumentów jest niezbędny?

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie lub instytucji niesie ze sobą wiele korzyści. Takie rozwiązanie może przyczynić się do poprawy efektywności działania organizacji.

Wiele dziedzin życia korzysta z systemów informatycznych. Ze względu na wymierne korzyści płynące z wdrożenia systemów informatycznych w biznesie, jest to zdecydowany lider. Mogą one prowadzić do znacznego zwiększenia efektywności i oszczędności kosztów. Elektroniczny obieg dokumentów to kolejne osiągnięcie technologiczne, które ułatwia nam pracę i czyni ją bardziej zorganizowaną.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Zajmowanie się dużymi ilościami dokumentów w formie fizycznej zajmuje dużo czasu. Delegowanie zadań administracyjnych, takich jak organizowanie, porządkowanie i przenoszenie pism papierowych może być czasochłonne. Te dodatkowe koszty rosną proporcjonalnie do wielkości operacji.

Właściwe oprogramowanie może skrócić czas potrzebny na przetwarzanie dokumentów oraz zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w ten proces. Zapewnia, że wszystkie dostarczone informacje są aktualne i nie wymagają dalszej weryfikacji.

System pozwala na szybki i łatwy dostęp do dokumentów. Znacznie poprawia efektywność pracy, eliminując konieczność poszukiwania ważnych pism. Ułatwia to realizację wszystkich procesów w organizacji. System pozwala na sortowanie dokumentów według klucza lub wyszukiwanie po nazwie lub numerze serii. Dzięki temu odnalezienie np. faktury VAT, wniosku urlopowego czy oferty z dwóch lat wstecz zajmuje zaledwie kilka sekund.

Elektroniczny obieg dokumentów jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji posiadających wiele oddziałów. Pozwala na szybkie przekazywanie ważnych dokumentów pomiędzy oddziałami. Jest to znaczne ułatwienie w stosunku do tradycyjnej wymiany dokumentów.

Oprogramowanie przyczynia się również do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na papier i materiały eksploatacyjne do drukowania. Im więcej danych możemy przechowywać online, zarówno dla naszych portfeli, jak i dla środowiska, tym lepiej.

Księgowość online - dlaczego warto się na nią zdecydować? Sprawdź na https://optima-comarch-erp.pl/ksiegowosc-i-finanse/uron/ksiegowosc-online-dlaczego-warto-sie-na-nia-zdecydowac.html

Bezpieczeństwo - wzrost

Główną korzyścią płynącą z elektronicznego obiegu dokumentów jest zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w organizacji. Możesz mieć pewność, że poufne informacje, które często są kluczowe dla funkcjonowania Twojej instytucji lub firmy, nie zostaną utracone lub wykorzystane przez kogoś innego, ponieważ system umożliwia dostęp do nich jedynie autoryzowanym użytkownikom.

Błędy pracowników są poważnym problemem dla organizacji, gdy w grę wchodzi przetwarzanie dokumentów.

Ważne pisma przechowywane w formie fizycznej mogą stanowić ryzyko, że nie trafią do archiwum lub zostaną zagubione. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy archiwum jest starannie prowadzone.

Poważniejszym zagrożeniem jest zniszczenie dokumentów. O ile mało prawdopodobne jest, aby list gończy zagroził funkcjonowaniu firmy, o tyle zniszczenie całej dokumentacji w wyniku pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej może mieć katastrofalne skutki, z upadłością firmy włącznie. Wszystkie dane istotne dla funkcjonowania Twojej firmy będą chronione i archiwizowane dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów znacznie optymalizuje procesy zachodzące w firmie. Jest to inwestycja, która zwraca się z każdym rokiem i obniża koszty administracyjne. Przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i przepływu danych, które są kluczowymi atutami w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym.
 

 

Kategorie: Biznes i Firma,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego