Jak kupować artykuły biurowe?

Jak kupić artykuły biurowe dla biura, aby wszyscy pracownicy byli zadowoleni, a jednocześnie nie przekraczali ustalonego budżetu wydatków?  

Lista zakupów

Przede wszystkim należy przeanalizować rzeczywiste zapotrzebowanie na materiały biurowe dla biura, biorąc pod uwagę specyficzne działania pracowników. Możesz poprosić ich o przygotowanie aplikacji dla potrzebnych artykułów papierniczych. Ponadto konieczne jest, aby część materiałów piśmiennych miała długi okres użytkowania i nie trzeba już ich kupować przy każdym zakupie, a niektóre z nich są materiałami eksploatacyjnymi i wymagają ciągłej wymiany materiałów eksploatacyjnych. Są to urządzenia do przechowywania, organizowania dokumentów: podstawki, tace, pudła; organizery, podstawki na biurko do artykułów piśmiennych; trwałe artykuły papiernicze: linijki, nożyczki; dziurkacze, zszywacze, zszywacze; roczniki kalkulatory.

W niektórych przypadkach pracownicy mogą potrzebować dodatkowych akcesoriów, takich jak gilotyny do papieru, zestawy introligatorskie itp. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie potrzeby przy sporządzaniu listy artykułów biurowych dla biura, aby pracownicy mieli wszystko, czego potrzebują i mogli skutecznie wypełniać swoje obowiązki. Po sporządzeniu listy artykułów biurowych próbkę można zatwierdzić na podstawie zamówienia lub rozporządzenia. W przyszłości przy nabywaniu materiałów piśmiennych osoba odpowiedzialna będzie kierować się tą listą. Jeśli przedsiębiorstwo jest duże, w każdej ze swoich jednostek w zamówieniu należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za składanie wniosków o dostawy materiałów biurowych. Będą musiały zostać zakupione zgodnie z harmonogramem, bez oczekiwania na wyczerpanie się materiałów eksploatacyjnych.

Jak kupić materiały biurowe dla biura przekraczające zatwierdzony limit

Oczywiste jest, że ustalając budżet na wydatki na artykuły papiernicze, nie można brać pod uwagę różnego rodzaju nieprzewidzianych przypadków i kosztów. Akcesoria, które będą musiały zostać zakupione i które nie pojawiają się na zatwierdzonej liście artykułów biurowych dla biura, można kupić na podstawie notatek z raportu. Notatkę może napisać sam pracownik lub jego bezpośredni przełożony. Głównym wymaganiem dotyczącym jego zawartości jest jasne i logiczne uzasadnienie potrzeby dodatkowego zakupu artykułów piśmiennych. Jeśli chodzi o to, jak często uzupełniać materiały biurowe dla biura, to w tej sprawie należy kierować się rzeczywistymi potrzebami pracowników i wygodą pracownika, któremu powierzone zostanie zamówienie. Z reguły nawet w tych firmach, w których zużycie materiałów piśmiennych jest wysokie, wystarczy je kupić raz w miesiącu, a jednocześnie zawsze mieć niewielką podaż na nieprzewidziane potrzeby. W niektórych przypadkach harmonogram zamówień może obejmować zakup materiałów biurowych co sześć miesięcy. Harmonogram zamówień można zatwierdzić na podstawie zamówienia szefa. Aby zapewnić ciągłość procesu produkcyjnego, zawsze konieczny jest zestaw trwałych materiałów biurowych na wypadek zatrudnienia nowego pracownika, a także niewielki zapas materiałów eksploatacyjnych: papier, ołówki, długopisy itp.

 

Kategorie: Biznes i Firma,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego