Nowe prawo a okresowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Wraz z 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy, które bezpośrednio dotyczą pracowników wykonujących zawody administracyjno-biurowe. Chodzi konkretniej o ustawę z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).szkolenia bhp

 

Jakie zmiany wprowadza wyżej wspomniana ustawa? Od 1 stycznia pracownicy wykonujący w pracy obowiązki administracyjno-biurowe są zwolnieni z konieczności przechodzenia okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale jest jeden warunek. 

 

Pojęcie “przeważającej działalności”

 

Pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeśli rodzaj przeważającej działalności przedsiębiorstwa posiada nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Pojęcie to jest definiowane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym.

 

Wyjątek stanowi sytuacja, w której według art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy wynika, że jednak jest to konieczne:

 

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

Do ustalenia kategorii ryzyka należy posłużyć się przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 roku ws. różnicowania stopy procentowej składki na Ubezpieczenia Społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. 

Kiedy szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest obowiązkowe?

Jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (według przepisów o statystyce publicznej) posiada kategorię ryzyka wyższa niż trzecia (według przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), wówczas pracodawca musi przeprowadzić obowiązkowe, okresowe szkolenie dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi to nastąpić nie później niż 6 miesięcy po ustaleniu wyższej kategorii ryzyka.

Ważne! Jeśli pracodawca dokonuje zmian w przedsiębiorstwie, które wpływają na kategorię ryzyka (i kategoria ryzyka zmieni się z 2 na np. 4), automatycznie zostanie nałożony na niego obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP. Termin pozostaje nadal ten sam, więc jeśli kategoria ryzyka zostanie ustalona 1 stycznia danego roku, to okresowe szkolenie będzie musiało zostać przeprowadzone do ostatniego dnia czerwca tego samego roku.

Artykuł przygotowany przez specjalistów z Control BHP - Szkolenia BHP Wrocław - https://controlbhp.pl/szkolenia-online/

Kategorie: Biznes i Firma,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego