Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa biznesu

Zasady zrównoważonego rozwoju (CSR) są wdrażane w coraz większej liczbie organizacji. Prowadzenie otwartej komunikacji w tym obszarze wynika z realnej dbałości zarówno o kwestie środowiskowe, jak i społeczne. W dzisiejszych czasach dbanie o przezroczystość wszelkich działań w firmie jest niezmiernie ważne wizerunkowo.

Zjawisko korupcji jest niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla stabilnego działania całej organizacji. Prawo wielu państw jest w tym zakresie stopniowo zaostrzane. Powstają też normy, które tworzone są przez niezależne organizacje, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą skutecznie obniżyć ryzyko korupcji.

Raportowanie Zrównoważonego Rozwoju

Prowadzenie Assurance of Sustainability Reporting (ASR) pomaga w określeniu głównych zagrożeń i możliwości. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania można osiągnąć poprawę wartości i wizerunku marki. Raportowanie przyczynia się także do  wzrostu konkurencyjności i ciągłego rozwoju. Przejrzystość działań w zakresie zrównoważonego rozwoju jest też ważnym czynnikiem pod kątem  zdobywania wartościowych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Norma ISO 37001

Jest to zbór zasad, dzięki którym organizacja wprowadza procedury zapewniające szybkie wykrywanie sytuacji ryzykownych pod kątem korupcji oraz ograniczenie ich występowania. ISO 37001 pozwala na odpowiednie zarządzanie takim ryzykiem oraz dbanie o uczciwość pracowników oraz osób działających na rzecz oraz w imieniu organizacji. Kluczowym aspektem, który wpływa na poziom ryzyka jest prowadzenie etycznego przywództwa, które jest wzorem i inspiracją dla pracowników na niższych szczeblach. Zasady tej normy świetnie sprawdzają się w różnych gałęziach gospodarki: budownictwie i różnego rodzaju inżynierii,  a także w sektorze użyteczności publicznej. Aby dowiedzieć się więcej o zaletach wprowadzenia normy ISO 37001 w organizacji warto wejść na stronę:  http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Anti-Bribery

Kategorie: Biznes i Firma,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego