Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel pojazdu ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Aby jednak taki dokument był skuteczny, należy pamiętać nie tylko o jego odpowiedniej formie. Znaczenie ma dotrzymanie terminów, a to już zależy od sposobu wysyłki wypowiedzenia.

Wszelkie kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdu reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tam też można znaleźć informacje dotyczące okoliczności składania wypowiedzenia OC oraz formy i wysyłki niezbędnych dokumentów.

Wypowiedzenie umowy OC – jak powinno wyglądać?

Nie istnieje jeden ogólny wzór wypowiedzenia umowy OC, dlatego każdy właściciel auta na w tym przypadku pełną dowolność. Najważniejsze jest to, aby dokument miał formę pisemną i zawierał takie dane jak:

 • data i miejsce przygotowania wypowiedzenia
 • imię i nazwisko ubezpieczającego
 • dane adresowe ubezpieczającego
 • rocznik, markę i numer rejestracyjny pojazdu
 • pełna nazwa firmy ubezpieczeniowej wraz z dokładnym adresem
 • numer polisy OC, które dotyczy wypowiedzenie.

Można także zamieścić informację o podstawie prawnej, aby druga strona nie miała wątpliwości co do zasadności złożenia wypowiedzenia umowy.

Tak przygotowany dokument należy na końcu własnoręcznie podpisać.

Jak wysłać wypowiedzenie OC?

Wypowiedzenie umowy OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela w odpowiednim terminie – szczególnie, jeśli chcesz zrezygnować z polisy, aby uniknąć jej automatycznego przedłużenia.

Nie ma takiej konieczności, aby dokumenty dostarczyć osobiście. Można tego dokonać za pośrednictwem:

 • dowolnego operatora pocztowego – w tym przypadku należy wydrukować dokument i odesłać pocztą lub firmą kurierską
 • Internetu – tutaj trzeba wydrukować dokument, wykonać skan i przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

W jakim terminie wysłać wypowiedzenie umowy OC?

O ile składanie wypowiedzenia OC ma związek z kończącą się aktualną umową lub umową zawartą na odległość, kluczową rolę odgrywa również data wysłania i dostarczenia dokumentu.

 • Wypowiedzenie umowy OC, która po 12 miesiącach przedłuży się automatycznie, musi dotrzeć nie później niż 1 dzień przed jej wygaśnięciem.
 • Wypowiedzenia umowy OC zawartej na odległość można dokonać w ciągu 30 dni, licząc od daty podpisania umowy.

Warto mieć świadomość, że taki dokument należy wysłać z odpowiednim zapasem czasowym – tak, aby zmieścić się w terminie. Chodzi bowiem o to, że wypowiedzenie umowy musi dotrzeć do firmy ubezpieczeniowej nie później niż we wskazanym czasie.

Pamiętaj! Wysłanie wypowiedzenia umowy OC za pośrednictwem Poczty Polskiej sprawia, że liczy się data stempla pocztowego.

W jakich przypadkach można złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie OC można złożyć tylko w kilku uzasadnionych przypadkach, o których mowa w stosownych przepisach.

 • Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia

Taki dokument należy złożyć wtedy, jeśli nie chcesz, aby aktualna umowa została przedłużona automatycznie na 12 miesięcy. Uwaga! Warunki finansowe mogą się zmienić.

 • Wypowiedzenie umowy zawartej na odległość

W ciągu 30 dni – bez konieczności podawania przyczyny – możesz zrezygnować z umowy zawartej online lub przez telefon. Taka opcja przydaje się wtedy, gdy np. zakupiłeś już polisę, a ubezpieczenia na rankomat.pl okazały się korzystniejsze.

 • Wypowiedzenie umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela auta

Z ważnego ubezpieczenia OC, które otrzymałeś w momencie nabycia samochodu, możesz zrezygnować. I to w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo do pomniejszenia zwracanej składki o proporcjonalnie do wykorzystanego okresu.

 • Wypowiedzenie umowy OC przedłużonej automatycznie

Jeśli nie zdążysz złożyć wypowiedzenia umowy OC na koniec okresu jej trwania, dojdzie do automatycznego przedłużenia polisy. Takie ubezpieczenie możesz jednak wypowiedzieć – w dowolnym momencie. Jednak tutaj ubezpieczyciel może potrącić zwracaną składkę o kwotę adekwatną do tego, w jakim okresie pojazd był chroniony.

Pamiętaj! Jeśli wypowiadasz umowę OC, musisz mieć wykupione kolejne ubezpieczenie auta. W przeciwnym razie – za przerwanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej – możesz zapłacić karę nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

undefined

Kategorie: Prawo,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego