Jak złożyć pozew rozwodowy?

Rozwód jest trudną sytuacją w życiu, jednak wiele osób musi się z nią zmierzyć. Rozstanie nie zawsze możliwe jest w zgodzie i w stosunkowo miłej atmosferze. Bywa, że sprawę rozwodową warto powierzyć dobremu prawnikowi, którego kancelaria adwokacka zajmie się rozstrzygnięciem sprawy na korzyść klienta.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest początkiem procesu wszczynającego zakończenie małżeństwa. Pozew powinien mieć formę pisemną i ma zostać złożony w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym, czyli adekwatnym do okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieszkają w tym miejscu, pozew wnosi się w sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania pozwanego. Pozew można stworzyć w oparciu o gotowe formularze lub korzystając z wiedzy adwokata. Musi jednak zawierać dane osobowe, zawody wykonywane przez obie strony oraz ich adresy. W pozwie powinny znaleźć się żądania powoda oraz orzeczenie, która ze stron przyczyniła się do rozpadu pożycia. W kwestiach spornych bardzo często może pomóc kancelaria adwokacka, której pracownicy mogą prowadzić mediacje czy wspólne spotkania małżonków, mające na celu dojście do porozumienia.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Pozew rozwodowy musi zostać uzasadniony, dlatego powód powinien określić przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego. Może to być zdrada którejś ze stron, brak porozumienia itp. W pozwie można domagać się także alimentów na małoletnie dzieci, dlatego należy wskazać ich potrzeby. Do pozwu dołącza się załączniki, takie jak akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Należy posiadać po trzy egzemplarze wszystkich dokumentów - jeden komplet dla sądu, drugi dla pozwanego, trzeci dla powoda. Za przyjęcie pozwu sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 600 złotych. Istnieje także możliwość poproszenia o zwolnienie z kosztów sądowych lub z ich części. Poprzez prawne aspekty związane z zakończeniem małżeństwa poprowadzi adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, który pomoże rozwiązać nawet bardzo skomplikowane sprawy rozwodowe.

Kategorie: Prawo,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego