Planujesz ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić?

Z jakich powodów zawarcie małżeństwa nie będzie możliwe?

Przebieg ceremonii ślubu cywilnego oraz wszelkie niezbędne do tego przygotowania opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Podstawowym warunkiem do wzięcia ślubu jest pełnoletniość obojga osób zgłaszających chęć do zawarcia małżeństwa. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, ale ma już ukończonych lat 16, jej przyszły mąż jest już pełnoletni, a na ślub zgodę wydał sąd.

Prawo zabrania również zawierania związków małżeńskich przez osoby, które są ze sobą w prostej linii spokrewnione lub spowinowacone. Zabronione prawnie jest również zawieranie małżeństw pomiędzy osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia (adopcji). Sądowa zgoda będzie z kolei niezbędna w przypadku, gdy w związek małżeński zechcą wejść osoby chore lub niepełnosprawne psychicznie. Niestety, osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą liczyć na podobną przychylność sądów, ponieważ prawo wyraźnie nie zezwala na to, aby mogły one brać ślub.

Więcej na temat czynników uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego znaleźć można w publikacjach zgromadzonych w kategorii „Prawo cywilne” w księgarni internetowej Profinfo.pl.

Co należy zabrać ze sobą do Urzędu Stanu Cywilnego?

Aby móc wziąć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego (lub poza nim, ponieważ od wejścia w życie Prawa o aktach stanu cywilnego w 2015 roku mamy dużo większą swobodę w wyborze miejsca na ceremonię ślubną) należy przygotować szereg niezbędnych do tego dokumentów. Są to:

  • dokumenty tożsamości – najlepiej mieć ze sobą dowód osobisty, jednak równie dobrze może być też paszport;
  • potwierdzenie opłaty skarbowej – obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł;
  • pisemną zgodę sądu na zawarcie aktu małżeńskiego – wymaganą jedynie w określonych przepisami prawa przypadkach;
  • dokument potwierdzający zezwolenie sądu na ślub przez pełnomocnictwo – o ile jedna z osób przystępująca do zawarcia związku małżeńskiego korzysta w tym celu z pomocy pełnomocnika.

W przypadku osób, które są obywatelami Polski, jednak urodziły się poza granicami RP (nie posiadają wydanych w Polsce aktów stanu cywilnego), konieczne jest przedstawienie urzędnikom USC zagranicznego odpowiednika aktu urodzenia oraz – jeśli wcześniej zawierały już związki małżeńskie w dowolnym innym państwie – dokumentu potwierdzającego ustanie, unieważnienie lub nieistnienie tego małżeństwa.

Kategorie: Prawo,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego