Dlaczego warto poznać ryzyka prawne w umowach i jak to zrobić?

Ryzyko to naturalny element prowadzenia biznesu. Najlepsi managerowie, już na etapie planowania i podejmowania decyzji potrafią na tyle przeanalizować całe przedsięwzięcie by przewidzieć pewne zagrożenia z nim związane i zminimalizować ryzyko niemal do zera. Wystarczy do tego umiejętność analitycznego myślenia, a także intuicja biznesowa. Są jednak kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których, bez twardej wiedzy nie da się zagrożenia przewidzieć. Dotyczy to - między innymi, ryzyka prawnego: na przykład przy podpisywaniu umów. Bez znajomości przepisów trudno jest stwierdzić czy w - często złożonych i wielowątkowych – dokumentach, dopełniono wszystkich formalności i odpowiednio zabezpieczono interesy obu stron. Dlatego też ryzyka prawne w umowach można i zdecydowanie warto poznać, nawet jeśli nie jest się prawnikiem. Jak to zrobić?

Umowy prawne i ryzyka prawne

Umowa zawierana między dwoma podmiotami w celu sprzedaży towaru, dostarczenia usługi lub jakiegokolwiek innego zobowiązania, z założenia ma być poświadczeniem ustaleń i gwarancją, że obie strony tak samo rozumieją swoje obowiązki względem drugiej strony. Są sytuacje, w których można zastosować gotowe wzory umów, które zostały zawczasu przygotowane przez prawników i wystarczy wpisać do nich tylko dane stron. Jednak najczęściej, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa zawarta jest między dwoma przedsiębiorstwami, a jej przedmiot jest bardziej złożony niż tylko dostarczenie konkretnej ilości towaru, taką umowę trzeba przygotować indywidualnie i dokładnie przeanalizować ryzyka prawne, które mogą wystąpić. Zawsze trzeba też pamiętać o ryzyku związanym z możliwością wprowadzenia w błąd przez jedną stronę umowy lub dodanie zapisów niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. Jest to szczególne zagrożenie, które może pojawić się zwłaszcza podczas pierwszych, wspólnych przedsięwzięć.

Dlaczego nie tylko prawnik powinien znać ryzyka prawne w umowach?

Wielu przedsiębiorców oraz managerów może się w tym miejscu zastanowić nad zasadnością osobistego zapoznania się z ryzykiem prawnym w umowach, skoro mogą poprosić o analizę prawnika. Prawdą jest, że jest on zawsze najbardziej wiarygodną osobą, do której można się zwrócić w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawieraniem umów. Zdecydowanie warto jednak mieć świadomość przepisów prawa, a tym samym – ryzyka prawnego związanego z umowami. Dzięki temu można, w mniej złożonych sytuacjach, samemu zaproponować korzystniejsze, obarczone mniejszym ryzykiem zapisy lub – w sytuacjach bardziej skomplikowanych – wiedzieć albo mieć silne podejrzenie, że niektóre elementy umowy mogą być problematyczne i dopiero wtedy skorzystać z usług prawnika. Jednak taka konsultacja odbywa  się wtedy na zupełnie innym poziomie - dzięki własnej wiedzy, można zadać bardziej konkretne pytania, a także skupić się na newralgicznych kwestiach, zamiast analizować całą umowę.

Jak zdobyć wiedzę na temat wiążących umów prawnych i ryzyka z nimi związanego?

Prawo jest bardzo złożoną materią, dodatkowo dość często zmienia się, a w związku z tym, raz zdobyta wiedza, nigdy nie jest ostateczna. Niemniej jednak warto zdobyć podstawowe informacje na temat umów, aby nie tylko poznać obowiązujące przepisy, ale również zrozumieć zasady, którymi się kierują i poznać język, za pomocą którego się je tworzy. Dla osób, które zajmują się w firmie zawieraniem umów, najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na specjalny kurs dotyczący ryzyka prawnego w umowach. Można zdobyć na nich wiedzę, która pozwoli zdecydowanie lepiej rozumieć umowy wiążące, a także poznać zagrożenia lub wątpliwości, które najczęściej pojawiają się w tego rodzaju dokumentach.

Jak wybrać najlepszy kurs dotyczący ryzyka umów wiążących?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kursów dotyczących ryzyka prawnego. Żeby wybrać najlepszy, trzeba koniecznie bacznie przyjrzeć się programowi. Wielu managerów i przedsiębiorców oczekuje, że zamiast wykładu z prawa i przytaczania „suchych” przepisów i paragrafów, podczas takiego szkolenia, otrzyma praktyczne informacje i porady wynikające z doświadczenia dotyczące analizowania ryzyka prawnego w umowach. W związku z tym, kurs powinien opierać się na interpretowaniu rzeczywistych umów oraz zapisów i omawianiu ich skutków. Ważne jest, aby szkolenie było również rodzajem poradnika, dotyczącego sposobu, w jaki należy tworzyć umowy zrozumiałe, zgodne z prawem i odpowiednio zabezpieczające interesy obu stron. Przykładem kursu, który skierowany jest do osób, które uczestniczą w procesie ustalania warunków umów, a także chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zasad zawierania umów i poznać, jak różne okoliczności – jak korespondencja mailowa, ustalenia ustne – wpływają na ostateczny kształt dokumentów, można znaleźć pod tym linkiem - https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/ryzyka-prawne-dla-analitykow,23/. Jest to również szkolenie, które spełnia wymogi ciągłego doskonalenia organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu finansów, zarządzania i pokrewnych, jak np. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), czy IIA (he Institute of Internal Auditors, czyli Instytut Audytorów Wewnętrznych).

Ryzyko prawne – nieodłączny element każdej zawartej umowy

Ryzyko jest nieodłączonym elementem prowadzenia biznesu. Każda inwestycja, transakcja oraz umowa, obarczona jest mniejszym lub większym zagrożeniem niepowodzenia czy straty. Nie oznacza to jednak, że nie należy minimalizować ryzyka i próbować robić wszystkiego, co możliwe, aby unikać sytuacji nieoczekiwanych, które mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na prowadzenie przedsiębiorstwa. Ryzyko prawne w zakresie przygotowywania i realizowania umów wiążących również można zminimalizować i zadbać o to, aby treść dokumentów była tak skonstruowana, że obowiązki obu stron są określone w jasny i precyzyjny sposób. Dzięki temu, w razie problemów z ich wyegzekwowaniem, łatwo można udowodnić, po czyjej stronie jest racja.

 

Artykuł sponsorowany.

Kategorie: Prawo,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego